Informatie voor de watersporter

Watersportverbond slaat alarm over gesignaleerd ‘spookschip Vaarbijdrage’

Nieuwegein – Het Watersportverbond slaat vandaag alarm over een nieuwe dreigende heffing voor bootbezitters. Het terugkerende plan voor een vorm van vaarbelasting zou nu Vaarbijdrage gaan heten.

Het verbond van watersporters stuurde onderstaand persbericht over ‘het spookschip De Vaarbijdrage’ de wereld in, en maakt van de gelegenheid gebruik om vergaderingen te beleggen om nog meer zaken als BTW en waterplantenoverlast met haar leden te bespreken. Is het spookschip een wezenlijke dreiging of dient het om watersporters naar de geplande vergaderingen te trekken?

Het bericht
Het gebruik van een boot kost nou eenmaal geld, dat weten we allemaal. Denk aan onderhoud, ligplaats en verzekering. De kans bestaat dat watersporters nog een extra kostenpost erbij krijgen. Er wordt wederom onderzocht om een jaarlijkse bijdrage te vragen die geldt voor alle booteigenaren, de vaarbijdrage.

De drempel wordt steeds kleiner
Vanaf 1979 is er binnen het Watersportverbond met enige regelmaat gesproken over de invoering van een vaartuigenbelasting. Steeds opnieuw wist onze sportbond, in nauwe samenwerking met haar partners binnen de watersector, dit plan te keren. Er waren destijds immers voldoende argumenten om het rijk te overtuigen van de voorgestelde maatregel niet te effectueren.

En nu, in 2016, komt dit spookschip ‘De Vaarbijdrage’ opnieuw in zicht. Politici van landelijke partijen en bestuurders van provincies zijn opnieuw aan het bekijken of zij dit schip met dubbeltjes kunnen enteren. Middels een heffing van een soort tolgeld. Via een app is de invoering van een vaarbijdrage tegenwoordig makkelijk te realiseren. De drempel voor het invoeren van de maatregel is hierdoor erg laag geworden. (Nauticlink, Watersportverbond)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht