Watertoerist ligt met boot steeds vaker stil in de haven

DEN BOSCH – Meer dan vierduizend ligplaatsen alleen al tellen de jachthavens in het stroomgebied van de Maas tussen grofweg Alem en Werkendam. Waterrecreatie leeft nog in de streek, maar heeft ook hier de wind tegen: de booteigenaar vergrijst, de jonge generatie wil niet zo graag meer aan het roer.

Dobberen op één plek
De bezettingsgraad van jachthavens daalt en de plezierjachten varen minder. Als ze nog wel varen blijft de bemanning langer op een plek liggen, want de diesel is ook hartstikke duur geworden. (Brabants Dagblad)

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X