Wedstrijdje Skûtsjesilen? Ruim 40 Ton IJzer In De Wind

Nu voor de skûtsjes de apotheose van het wedstrijdseizoen weer nadert, kan een kleine update van pas komen. Fryslân is twee verschillende kampioenschappen skûtsjesilen rijk. Die van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS), waaraan alleen leden van de club mogen meedoen op boten, die tot op de laatste klinknagel origineel zijn, en die van de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS). Laatstgenoemde is ontstaan in 1981 uit de weigering van de SKS (tot op de dag van vandaag) meer dan veertien deelnemers toe te laten. Precies: Iepen betekent Open, zodat Jan en alleman hieraan kan meedoen met boten die aan IFKS-eisen voldoen. Deze zijn minder strict dan van de SKS, maar schrijven nog wel voor dat de romp in Friesland gebouwd moet zijn en wel tussen 1895 en 1939. Resultaat is een club met 600 leden en wedstrijden in vier klassen met wel 60 skûtsjes. Beide organisaties bieden directe links naar hun deelnemers. Bij de SKS valt op dat van de veertien skûtsjes er maar twee van een andere bouwer komen dan van de Drachster werven Roorda (‘de Piip’) – negen stuks – en Van der Werff aan het Buitenstvallaat – drie stuks. Al deze voormalige zeilende vrachtschepen dateren van begin 1900 en de beherende stichtingen, die om het erfgoed te redden van het beroep een zeilspelletje maakten, veelal uit de jaren vijftig en zestig. Maar wel een spelletje met ruim 40 ton ijzer in de wind! Wie zich er in verdiept, raakt toch gemakkelijk in de ban van de romantiek, de folklore en zeiltechniek rond de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen en de Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen. En dankzij de Stichting Foar de Neiteam kunt u nog dieper in de geschiedenis van de Friese skûtsjes duiken!

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X