Informatie voor de watersporter

Werkgeversorganisatie HISWA Vereniging en werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen sluiten nieuw CAO-akkoord

PERSBERICHT
Amsterdam – De nieuwe HISWA-cao is een feit. Werkgeversorganisatie HISWA Vereniging en werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen bereikten onlangs een akkoord. De HISWA-cao geldt voor bedrijven in de houten en kunststoffen jachtbouw en waterrecreatie ondersteunende dienstverlening. De nieuwe HISWA-cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2017.
Een van de belangrijkste wijzigingen is de verhoging van de loonschalen. Gedurende de looptijd van de cao worden de loonschalen tweemaal structureel verhoogd, namelijk per 1 juni 2016 met 1,6% en per 1 juni 2017 met 1,6%. Daarnaast ontvangen alle werknemers in december 2016 een eenmalige uitkering van € 200,- naar rato van de duur en de omvang van het dienstverband.
De regelingen voor fiscaalvriendelijke vergoeding van vakbondscontributie en fysiotherapie, zoals die al waren opgenomen in de HISWA-cao 2014, worden voortgezet. Daarbij kan uitkering plaatsvinden binnen de nieuw ingevoerde werkkostenregeling, dan wel op andere wijze als de werkgever daarvoor kiest. De cao-partijen hebben daarnaast afgesproken dat de duur en de opbouw van de WW en de WGA worden gerepareerd conform afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en in de brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013 en 11 juli 2014 zijn gemaakt. Partijen schatten in dat de private aanvullende WW/WGA in 2016 en 2017 0,2% van het SV-loon kost. Werknemers nemen de volledige premie voor hun rekening. Verder wordt in 2016 een 0-meting uitgevoerd naar de werkgelegenheid voor arbeidsgehandicapten in de branche.
Betaalbaar
Herbert van Oord, manager Arbeidsmarkt, Training & Opleiding bij HISWA Vereniging: “Het was lastig om een nieuwe cao af te sluiten. De werknemers legden een stevig pakket met eisen neer. Dat mag, maar op dit moment is het voor de werkgevers niet mogelijk om aan die wensen gehoor te geven. Gelukkig bereikten partijen uiteindelijk een compromis. De medewerkers in de watersportindustrie verdienen immers een goed arbeidsvoorwaardenpakket, maar het moet wel betaalbaar blijven voor de werkgevers.”
Binnenkort wordt het traject met betrekking tot de integratie van de cao’s SZS en HISWA hervat. Duurzame inzetbaarheid van alle werknemers en een objectieve regeling voor de beloning van jongeren op basis van werkervaring en opleiding, zijn daarbij belangrijke bespreekpunten.
Meer informatie www.hiswa.nl en de nieuwe CAO 2015-2017 jachtbouw en waterrecreatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht