Wonen Op Een Boot Willen We Allemaal Maar Zij Doen Het!

Op de site Zeilhelden staat een mooie serie in wording over verschillende typen ‘bootbewoners’. Nadrukkelijk géén ‘woonbootbewoners’, maar mensen die het hele jaar op hun zeilboot of motorboot wonen. Een bestaan, waarover velen van ons wel eens dromen, maar met zo’n impact op ons huidige leven, dat de gemakzucht het meestal wint van de hang naar vrijheid en autonomie. Het resultaat is, dat het dan bij dromen blijft. Maar dat geldt niet voor iedereen. Saskia Poelman maakte tot aan vandaag een achttal portretten. Het zijn korte situatieschetsen vol praktische informatie (‘Hoe houd je de boot ‘s winters warm?) over uiteenlopende gevallen ‘hoe het zo gekomen is’. Deze variëren van gewijzigde vertrekkersplannen en een boot als onderdak tijdens een stageperiode ver van huis en dat beviel zo goed, tot Henk de Velde en een permanente bootbewoner uit een schippersgeslacht, die in de vakanties en in de weekends z’n bootbestaan deelt met zijn dochter met een beperking. Niets is onmogelijk. Een rode lijn in deze gevallen is dat het vaak mensen zijn met ‘een varend verleden of varende familie’. En natuurlijk het genot van het buitenleven’ en de gemakkelijke sociale contacten. Daarbij blijkt het juist niet hebben van een vaste ligplaats nogal eens een voordeel. De enige precaire vraag die onbeantwoord blijft, is hoe deze bootbewoners het van geval tot geval met hun inschrijving in een Nederlandse gemeente hebben geregeld. Los daarvan is ‘Wie woont daar op de boot? een leuke serie over bootjesmensen, die een volgende stap hebben gezet.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X