Zuidelijke Gouwzee blijft open voor watersporters

MONNICKENDAM – Een plan om de Gouwzee en andere vogelrijke plekken in het IJsselmeergebied af en toe voor watersport af te sluiten, is van de baan. In plaats daarvan komt er een gedragscode en extra toezicht.

In sommige seizoenen zoeken duizenden eenden het zuiden van de Gouwzee op daar in de luwte te rusten. ,,Als daar regelmatig een boot vaart, zodat de vogels steeds moeten opvliegen, kost ze dat energie en moeten ze weer bij-eten. Niet goed voor de vogels dus’’, zegt directeur Flos Fleischer van de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ).

Rijk en provincies dachten er daarom aan in bepaalde seizoenen de recreatievaart in de Gouwzee en andere vogelrijke plekken in het IJsselmeergebied te verbieden. Sinds het IJsselmeergebied is aangewezen als Natura 2000-gebied, is Nederland immers verplicht om de natuur in het gebied extra goed te beschermen.
Na overleg met natuurorganisaties en de recreatiesector, is het plan weer geschrapt. ,,Uiteindelijk ben je als samenleving beter af als je de watersporters meer bewust maakt van de natuur’’, zegt Fleischer, wiens VBIJ één van de acht meepratende organisaties was. (Almere Vandaag)