Informatie voor de watersporter

Watersportverbond vooral bezorgd over door Europa verplichte BTW op ligplaatsen bij watersportverenigingen

PERSBERICHT Nieuwegein – Gemengde gevoelens Watersportverbond bij uitspraak EU Hof van Justitie Luxemburg: Nederlandse regeling BTW-vrijstelling watersportverenigingen in strijd met Europese Richtlijn. Het Europese Hof heeft de Europese Commissie in het gelijk gesteld en heeft daarmee de Nederlandse overheid op de vingers getikt omtrent de BTW-regeling voor watersportverenigingen. De Europese Commissie vond dat de Nederlandse …

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord organiseert 11 maart bijeenkomst voor waterrecreatie- en watersport-ondernemers

Alkmaar – Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de drie bestuurlijke regio’s in Noord-Holland Noord (NHN) organiseren op vrijdag 11 maart de werkconferentie ‘Waterrecreatie NHN’. Tijdens deze werkconferentie worden belangrijke keuzes gemaakt over beleids-, ontwikkelings- en uitvoeringsplannen voor de versterking van de regio als gebied voor waterrecreatie en –sport. De bevindingen van de werkconferentie van 11 …