Big Wadden Data Vormt Het Bewijs Wadvaarders Houden Zich Keurig Aan De Erecode

Het kan zijn dat u geen regelrechte vogeltjesteller of -kijker bent, u jeuk krijgt van al die Natura 2000 betutteling, en u ook niet zo snel vertederd raakt door een zeehondensnuitje. Maar dat u desondanks veel waarde hecht aan het fantastische getijdenwater van de Wadden. Wie zich hierin herkent, loopt gemakkelijk het risico op een haat-liefde verhouding met Ik pas op het Wad. En toch valt hier naast ‘de Erecode’ regelmatig interessante informatie te halen. Dit keer zijn de onderzoekers zich te buiten gegaan aan de ‘big data’ van radar en AIS. En wat blijkt? Ondanks de tekortkoming dat kleine vaartuigen in dit onderzoek ‘buiten de boot’ vallen, kun je toch zeggen dat de rest van de vaarrecreanten op het Wad zich tamelijk goed aan de maximum snelheid houdt. Minder dan 1% van de AIS-gebruikers vaart te hard, waar dat niet mag. En er zijn in feite maar weinig recreanten die verboden gebied in varen. Het meeste scheepvaartverkeer blijft binnen de vaargeulen. Gemiddeld bedraagt dit zo’n 72% van het totaal. Kortom, de huidige wadvaarder krijgt een pluim in het jaarlijkse wetenschappelijke onderzoek naar vaarrecreatie en natuurwaarden in de Waddenzee. Daarnaast leren we dankzij de sluistellingen (sinds 1982) opmerkelijk genoeg dat er tegenwoordig toch minder boten het Wad opvaren. De topperiode was in 2002-2009 met steeds meer dan 110.000 passages. Daarna is er een dalende trend te zien. Het totaal van de sluispassages in 2017 was met 83.801 zo’n 7% minder dan in 2016. Dit wordt vooral verklaard door een daling van de chartervaart. Toch betekent dit niet dat het automatisch rustiger wordt in het Waddengebied. In de afgelopen 34 jaar is het aantal ligplaatsen in de jachthavens flink gegroeid en de passanten blijven veel langer liggen. Voor de grote jachthavens is het aantal van 27.000 gestegen naar 90.000 overnachtingen. Het leeuwendeel verblijft op Texel, Terschelling en Vlieland. Wie de resultaten als PDF van dichtbij wil zien, kan ze downloaden: er staan twee zeer uitgebreide deelrapporten (Interactie Natuur en Vaarecreatie 2017, AIS en Radar) en het samenvattende Monitoring vaarrecreatie Waddenzee 2017 voor u klaar.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X