windverwachting

Bij SWRTN bepalen de watersportondernemers zelf welke diensten de transparante nieuwe service-organisatie biedt

PERSBERICHT
Grou – Met de jaarwisseling net achter zich meldt Stichting Watersport Recreatie Toerisme Nederland (SWRTN) klaar te zijn voor een frisse aanpak in 2015. De afgelopen maanden zijn er een belangrijk aantal vacatures in het bestuur ingevuld en is het bestuur ambitieus aan de slag gegaan. Ambitieus en realistisch tegelijk. Zo is er voor ondernemers die actief zijn in de watersport- of recreatiesector met drie volledig nieuwe, verschillende pakketten een keuzemogelijkheid gecreëerd voor een passend lidmaatschap.
‘Ondernemers en organisaties die actief zijn in de waterrecreatie kunnen zich aansluiten bij de SWRTN door lid te worden. De stichting biedt haar leden, afhankelijk van het pakket dat gekozen wordt, veel voordelen. Belangrijk is dat leden samen het beleid bepalen van de stichting en zelf aangeven wat belangrijk is. De stichting stelt zich heel duidelijk ten dienste van haar leden en legt niet dwangmatig haar beleid op aan ondernemers. Hoewel SWRTN geen leden kent zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek ter zake de rechtspersoon Vereniging, luistert SWRTN wel degelijk naar haar leden en geeft zij ook inzicht in hoe de door de leden ingebrachte contributiegelden besteed worden. Verantwoording over het gevoerde beleid, zowel inhoudelijk als financieel, zal jaarlijks afgelegd worden in een jaarvergadering van de stichting. Op die manier hebben leden direct invloed op het beleid en dienstenpakket van SWRTN’, aldus voorzitter Michel Bijlsma.
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf enthousiaste mensen die zich geheel belangeloos inzetten om SWRTN verder te laten groeien. ‘Indien er watersport- of waterrecreatieondernemers zijn die hieraan een bijdrage willen leveren als medebestuurslid, dan hoor ik dat graag. Een brancheorganisatie heeft input nodig vanuit het werkveld en positieve inbreng is altijd welkom.’ Het bestuur wordt momenteel naast initiatiefnemer en voorzitter Michel Bijlsma gevormd door: Nelleke van Eyndhoven als secretaris, Marc Pors als penningmeester en Gerard van Heeringen en Albert Postma.
Naast directe service aan leden staan er voor 2015 meerdere interessante bijeenkomsten en workshops in de planning. Leden worden hierover automatisch geïnformeerd en voor andere belangstellenden wordt informatie beschikbaar gesteld via de site.
Meer informatie www.swrtn.nl

Laat een bericht achter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X