Informatie voor de watersporter

Bollen van de Ooster voor de Brouwersdam ook voor de recreatievaart tot 1 november ruimer toegankelijk

Deltagebied – Sinds 1 april is het zomerregime ingegaan voor het rustgebied Bollen van de Ooster, voor de kust van Goeree. Het gedeelte dat toegankelijk is voor recreatie, scheepvaart en visserij wordt daarmee groter. Rijkswaterstaat is inmiddels gestart met het aanpassen van de betonning.

Zomerregime
De Bollen van de Ooster is een rustgebied voor de zeehond en een foerageer-, rust- en ruigebied voor de zwarte zee-eend en de grote stern. Dit rustgebied ligt in zee, enkele kilometers voor de Brouwersdam en de kust van Goeree en is jaarrond gesloten, met uitzondering van beperkte vormen van doorvaart en recreatie. Het rustgebied is in de zomerperiode (1 april-1 november) kleiner dan in de winterperiode (1 november – 1 april). Duikeenden, waaronder de zwarte zee-eend, bevinden zich in deze periode in minder grote aantallen dicht onder de kust of vertrekken zelfs naar noordelijke streken. Hierdoor volstaat het handhaven van een kleiner rustgebied voor deze vogels. Voor de visserij, scheepvaart en recreatie wordt hiermee gedurende een half jaar een ruimer gebied toegankelijk. (Watersportverbond)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht