BTW op door BV gekochte en door directeur-grootaandeelhouder gebruikte catamaran deels aftrekbaar

Arnhem – BV X was een financiële holding waarvan A DGA was. BV X hield 45% van de aandelen in BV Y, die zich bezighield met het ontwikkelen en produceren van luxe verpakkingsmaterialen. BV X verrichtte in de persoon van A tegen vergoeding managementwerkzaamheden voor BV Y. Op 11 mei 2010 kocht BV X een catamaran voor € 19.284 inclusief € 3.079 BTW. A nam vanaf 2010 op eigen naam deel aan diverse zeilwedstrijden.

In 2012 waren op de drijvers en het zeil van de catamaran reclame-uitingen aangebracht met de naam BV Y. BV X claimde aftrek van de BTW op de aanschaf van de catamaran en de kosten van de ligplaats en zeilmakerij. De inspecteur weigerde de aftrek en legde een naheffingsaanslag op met een boete. BV X ging in beroep. (www.futd.nl, ‘Aanschaf catamaran voor sponsordoeleinden is zakelijk’ – taxlive.nl)