123 stickers

Cel dreigt voor ‘stuntelschipper’ na pletten plezierjachtje op Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen

De schipper die in september vorig jaar op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen een plezierjachtje ramde, hangt een celstraf boven het hoofd. Justitie verdenkt hem ervan nalatig te zijn geweest.

De inzittenden van een plezierjachtje op het Amsterdam-Rijnkanaal wisten op 24 september vorig jaar niet wat ze overkwam. Een containerschip schatte de flauwe bocht in het kanaal ter hoogte van Breukelen totaal verkeerd in en drukte het jachtje tegen de wal. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden, de opvarenden van het kleine bootje wisten ternauwernood op de kant te springen.

Na het ongeval voer het containerschip door. Of de schipper überhaupt iets van het ongeval heeft meegekregen, is niet duidelijk. Het is nog maar de vraag of er tijdens de rechtszitting, waarvoor nog een datum moet worden geprikt, meer licht op de zaak komt. De schipper is onvindbaar. (AD)