Informatie voor de watersporter

Dit jaar geopende vaarroute Veenvaart is winnaar Nationale Motorbootvaren Prijs 2013

PERSBERICHT
Heerenveen – Vandaag is de Nationale Motorbootvarenprijs 2013 uitgereikt aan de heer Henk Brink, gedeputeerde van de Provincie Drenthe. De onlangs geopende Veenvaart is de prachtige vaarverbinding tussen Erica en Ter Apel waarmee de provincie Drenthe zich sterk op de kaart heeft gezet als een provincie waar het voor motorbootvaarders zeer goed varen is.
De jury vermeldt in het juryrapport onder andere over dit project dat “de Veenvaart de veiligheid bevordert door een betere scheiding van de beroeps- en de recreatievaart “. Deze structurele vaarweg verbetering voor het motorbootvaren was voor de jury de reden om de nieuw ingestelde prijs toe te kennen aan de provincie Drenthe. Door het herstel van de ontbrekende vaarverbinding van Erica naar Ter Apel is de verbinding tussen het recreatie-toervaartnet in Noord-Nederland en Duitsland beter ontsloten en kan thans een rondje Drenthe van 300 km worden gevaren. De site www.veenvaart.nl geeft een goed overzicht van alle mogelijkheden rond dit nieuwe kanaal.
Uit de ingezonden voordrachten is ook genomineerd de heer Willem Dekker vanwege zijn succesvolle en actieve inzet als bestuurder van het Watersportverbond en van de Stichting Recreatietoervaart Nederland. Vanwege zijn actieve belangenbehartiging voor de toervaart, zijn inzet om te komen tot regioteams en het uitdragen van de belangen van de toervaarder heeft de jury besloten tot deze eervolle nominatie. Ook wil de jury hiermee het belang benadrukken van actieve, deskundige en resultaat gerichte vrijwilligers bij de ontwikkeling van het motorbootvaren.
De heer Egbert de Waard, initiatiefnemer van www.flexyachts.nl, ontving een nominatie vanwege zijn duurzame concept om de toegankelijkheid tot watersport te bevorderen. Het maakt recreatievaart voor een grotere groep mogelijk doordat de eigenaar van een recreatievaartuig in contact wordt gebracht met andere watersport liefhebbers Het concept van FlexYachts neemt veel van het regelwerk, het onderhoud en het schoonmaken uit handen. Daar het motorbootvaren hier nog een beperkt aandeel in kent is de nominatie ter aanmoediging verleend.
Ook de heer René Wessels ontving een nominatie vanwege de promotie en informatie van vaarroutes, via de website www.wesselsvideo.nl. De nieuw ontwikkelde vaarvideo’s geven niet alleen de strikt nautische informatie maar beschrijven ook de omgeving. De jury heeft wel opgemerkt dat de actualiteit van de informatie dient te worden bijgehouden.
De Nationale Motorbootvaren Prijs is een initiatief van de Stichting Bevordering Motorbootvaren en heeft ten doel om bijzondere activiteiten die bijdragen aan het plezierig, veilig, actief en attractief motorbootvaren te promoten en te waarderen. In de jury hebben naast voorzitter Nico van Lamsweerde ( oud-directeur SRN) zitting Jan Briek (hoofdredacteur Waterkampioen), Linda van der Eijck (directeur VVN), Wiert Omta (Watersportverbond), Epco Ongering(Telegraaf/Vaarkrant), Hans Papenburg (hoofdredacteur Motorboot)) en John Waleveld (oud-bestuurder en erelid KNMC).
Meer informatie www.motorbootvarenprijs.nl, www.veenvaart.nl, www.flexyachts.nl en www.wesselsvideo.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht