Eind zomer waterpeil IJsselmeer vanaf 2019 tien centimeter lager, maar havens zullen toegankelijk blijven

Den Haag – Vandaag komt, precies honderd jaar na de Zuiderzeewet, een eind aan het vaste waterpeil in het IJsselmeergebied. Deze ingreep is volgens minister Cora van Nieuwenhuizen nodig om ook in de toekomst vooral in de zomer voldoende zoet water beschikbaar te hebben.

In de praktijk zal vanaf 2019 het peil in het voorjaar 10 centimeter hoger zijn dan nu en aan het eind van de zomer maximaal 10 centimeter lager uitkomen. Het streefpeil in het IJsselmeer is momenteel 20 centimeter onder NAP.

Watersporters op het IJsselmeer vreesden dat tijdens de zomer maar liefst 20 procent van de dieper stekende jachten problemen zou gaan krijgen met het in- en uitvaren van jachthavens door het dan dalende peil. Ze voorspelden een strop van tientallen miljoenen als er geen baggerprogramma zou komen.

Nu komt er een investering van 12,1 miljoen vanuit het Deltafonds. Die zak geld gaat bijvoorbeeld naar het verdiepen van toegangsgeulen. Volgens de minister was het, los van de verwachting van de watersporters, altijd al de bedoeling dat de havens toegankelijk zouden blijven. (AD)

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X