HISWA Vereniging doet oproep voor snelle invoering van identificatie en registratie van boten

PERSBERICHT
Amsterdam – HISWA Vereniging – brancheorganisatie voor de watersport en jachtbouw – roept het Rijk op om vaart te maken met de invoering van een landelijk identificatie- en registratiesysteem voor pleziervaartuigen. Aanleiding hiervoor is het bericht ‘Politie: Witwassen via boot is kinderspel’ in het Algemeen Dagblad van maandag 2 juli jl., waarin de politie aan de bel trekt om dit hiaat in de wet op te lossen.
Overtredingen op het water en criminele activiteiten kunnen sneller en effectiever worden aangepakt. Een identificatie- en registratiesysteem (een ‘botenregister’) helpt hierbij. Het verbetert niet alleen de controle en handhaving van de politie en de Belastingdienst, maar ook van de Inspectie Leefomgeving en Transport, marechaussee, douane, zeehavenpolitie en waterkwaliteitsbeheerders. Bovendien wordt er dan een halt toegeroepen aan de wildgroei van lokale stickersystemen van regionale waterbeheerders. Tevens krijgen watersporters eindelijk een eigendomsbewijs van hun boot. Dat is praktisch bij de koop- en verkooptransacties, bij de afhandeling van verzekeringskwesties en het ontmoedigt diefstal.
Geert Dijks, directeur bij HISWA Vereniging: “Nationale registratie is een logische, kostenbesparende en effectieve oplossing. Wij pleiten al jaren voor één systeem, net zoals dat bij auto’s uitstekend is geregeld. Gegevens als merk, type, bouwjaar en kentekennummer, gekoppeld aan eigenaarsgegevens, moeten daarin worden opgenomen. Binnenkort bespreken we dit met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”
Sinds 1 januari van dit jaar is het registratiesysteem voor nieuwe inschrijvingen van snelvarende motorboten verbeterd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Dit systeem kan op zeer korte termijn worden ingezet voor alle type pleziervaartuigen als de overheid dit wenst.
Meer informatie www.hiswa.nl

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X