HISWA voert wijzigingen in structuur en organisatie door en trekt nieuwe medewerkers aan

PERSBERICHT
Driebergen – De vorig jaar aangekondigde reorganisatieplannen bij HISWA zijn inmiddels grotendeels doorgevoerd. De activiteiten van de Holland Yachting Group, die afgelopen jaren onderdeel uitmaakte van HISWA Multimedia B.V., zijn net zoals in het verleden weer ondergebracht bij HISWA Vereniging. HISWA Multimedia B.V. zal zich met name richten op een succesvolle uitvoering en continuïteit van de HISWA te water. Daarvoor is tevens extern kapitaal aangetrokken. De brancheorganisatie voor de watersportindustrie werkt nog aan de voorbereidingen voor een aangepaste bestuurs- en verenigingsstructuur.
“Vanwege de verslechterde marktomstandigheden in de watersportbranche kwamen ook onze financiële resultaten onder druk te staan. Vandaar dat we in 2012 besloten om bedrijfsonderdelen te vereenvoudigen, de governancestructuur aan te passen en een externe investeerder te zoeken om de toekomst van de HISWA te water als toonaangevende internationale in-water bootshow veilig te stellen”, aldus André Vink, directeur HISWA Vereniging. “De focus van HISWA Vereniging zal nog meer gericht zijn op ledenbelangenbehartiging voor haar 13 bedrijfsgroepen vanuit een te wijzigen verenigingsstructuur met kortere lijnen tussen leden, bestuur en de kantoororganisatie. HISWA Multimedia B.V. blijft zich met name richten op de succesvolle organisatie van de HISWA te water, die er voor de komende editie met zo’n 250 exposanten en 300 tentoongestelde boten veelbelovend uitziet.”
Structuurwijziging
Het Verenigingsbestuur is akkoord gegaan met de verkoop van een meerderheid van de aandelen van HISWA Multimedia B.V. aan de Stichting tot Bevordering van de waterrecreatie in Nederland. Aan deze financiering zijn zekerheden en voorwaarden verbonden, waaronder een meerderheid van het aandelenkapitaal. Daarmee is, mede op verzoek van leden en exposanten, de invloed van de vereniging op de HISWA te water teruggebracht. De Stichting heeft Paul van Rossum (voormalig directeur Sailtron) voorgedragen ter benoeming tot statutair directeur van HISWA Multimedia B.V. om daarmee tevens te kunnen voorzien in de ontstane vacature door het vertrek van de directeur van HISWA Multimedia B.V. Farouk Nefzi is bij Feadship een nieuwe uitdaging aangegaan. Michèlle Jonker, al jarenlang werkzaam als operationeel manager van de bootshow, draagt als projectmanager de operationele verantwoordelijkheid voor de HISWA te water en zal het gezicht zijn van de beurs.
Nieuwe exportmanager
De activiteiten van de HISWA Holland Yachting Group (HYG), verantwoordelijk voor exportpromotie, blijven uitgevoerd worden door het bestaande team, maar binnen de structuur van HISWA Vereniging. De vacature van exportmanager van de HYG wordt met ingang van 1 september aanstaande ingevuld door Jeroen Sirag, die een internationale marketing- en salescarrière in de (top)hotellerie achter zich heeft. HISWA Magazine en de internetactiviteiten komen te vallen onder de afdeling communicatie van HISWA Vereniging.

 Tevens is besloten over te gaan tot de voorbereiding van een statutenwijziging voor een aangepaste bestuurs- en verenigingsstructuur, welke in de najaarsvergaderingen aan de leden van HISWA Vereniging zal worden voorgelegd. Dit voorjaar heeft het Verenigingsbestuur uit haar midden een Dagelijks Bestuur benoemd bestaande uit Luit Ezinga (Algemeen Voorzitter), Jan Zetzema en Paul Hameeteman, dat samen met directeur André Vink de veranderingen begeleidt.
Verhuizing naar HISWA Nautisch Centrum Amsterdam
Half augustus verhuizen HISWA Vereniging en HISWA Multimedia B.V. vanuit Driebergen naar het nieuwe HISWA Nautisch Centrum Amsterdam in de Amsterdam Marina op de NDSM-werf. Dit is van 3 tot en met 8 september 2013 tevens de locatie voor de 30ste editie van de HISWA te water.
Meer informatie www.hiswa.nl