In de Museumhaven van Den Helder drijven na werkzaamheden stukken hout met gevaarlijke metalen pennen

Den Helder – Er drijven grote stukken hout, soms met gevaarlijk uitstekende pennen in de Museumhaven. De troep is afkomstig uit bagger zegt vrijwilliger Dirk Reitsma. Door het onverwachts opdrijven van grote stukken hout ontstaan er gevaarlijke situaties in de Museumhaven zeggen diverse schippers en vrijwilligers die met hun schepen in de haven liggen.

Vanaf begin mei is door Beens Dredging, in opdracht van de gemeente Den Helder, bagger afkomstig uit de Wilhelminasluizen in Zaandam als afdeklaag in de Museumhaven gestort. Het betrof 6.000 kubieke meter matig verontreinigde (klasse B) bagger. Uit bij Rijkswaterstaat opgevraagde documenten bleek al dat deze bagger gevaarlijke stoffen bevat als lood, kwik, zink en giftige chloorverbindingen. Er zit echter nog meer rotzooi in. (NHD)