Onthulling bouwbord historisch-maritieme belevingswereld markeert officiële start De Delft 2020

PERSBERICHT
Rotterdam – Met de onthulling van het bouwbord aan de Westzeedijk in Rotterdam is het project De Delft 2020 officieel van start gegaan. Met dit plan wil Stichting De Delft in vier jaar tijd een historisch-maritieme belevingswereld bouwen, gebaseerd op de constructie van het 18e-eeuwse linieschip ‘Delft’.
Bert Aben, voorzitter van de Wereldhavendagen, en Frans Temmerman, al meer dan vijftien jaar vrijwillig kraanmachinist bij De Delft, onthulden het bouwbord: een impressie van de historisch-maritieme belevingswereld. Zij werden hierbij sfeervol begeleid door een afvaardiging van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers.
Vervolgens presenteerde Stichting De Delft het plan De Delft 2020: de realisatie van een Rotterdamse attractie met een nationale uitstraling. In vier jaar tijd wil de stichting een historisch-maritieme belevingswereld in Delfshaven bouwen, gebaseerd op de constructie van het 18e-eeuwse linieschip ‘Delft’. Een ervaring van onze maritieme historie en de traditionele scheepsbouw, voor jong en oud, actief en interactief, oude ambachten gecombineerd met innovatieve technieken. Een ambitieus plan dat draait om maatschappelijke betrokkenheid, liefde voor de maritieme historie en voor de stad Rotterdam en dat verwezenlijkt wordt voor en door Rotterdammers met een handen-uit-de-mouwen mentaliteit.
Verleden, heden en toekomst
Oorspronkelijk was het doel van het project “De Delft” het bouwen van een varende replica van het linieschip “Delft” op een ambachtelijke, traditionele wijze. Een robuust oorlogsschip dat eind 18e eeuw in de haven van Delft, Delfshaven (later deelgemeente van Rotterdam), in enkele jaren tijd werd gebouwd. Een uniek project: enerzijds door de omvang en het soort schip dat werd gebouwd en anderzijds door de inzet van vrijwilligers en leerwerktrajecten voor langdurig werklozen. De bouw van de “Delft” ging voortvarend van start: er kwam private en publieke financiële steun en in 2001 werd de kielbalk gelegd. Toen trad vertraging in de bouw op en door het uitblijven van zichtbaar resultaat nam de steun voor het project in materiële en immateriële zin af. In 2013 leek het dieptepunt bereikt en dreigde het project ten onder te gaan.
Op 1 april 2014 werd de Stichting Historische Werf Rotterdams Welvaren overgenomen door Stichting Onbenutte Kwaliteiten Rotterdam. Zo ontstond een unieke combinatie van een museum, een leerwerkbedrijf, een productiebedrijf en een evenementen- en horecalocatie. Het leerwerkbedrijf vormt de kern van de huidige organisatie: De Delft is een unieke partner voor de gemeente en het Rotterdamse bedrijfsleven op het gebied van leren werken, het opdoen van werkervaring, het verkrijgen van vaardigheden en competenties en de uitstroom naar betaald werk. Met de bouw van het schip op de kade wordt de verbinding tussen leerwerkbedrijf en museum gelegd. Er wordt gezamenlijk aan gewerkt door alle medewerkers van De Delft: vrijwilligers, trajectdeelnemers, stagiaires en beroepskrachten. Op deze manier wordt de bouw van de “Delft” niet alleen een doel, maar vooral ook een instrument voor opleiding en ontwikkeling.
Bijgestelde ambities en doelstellingen
De voorbije drie jaar is hard gewerkt aan het samenvoegen van de twee organisaties: het saneren, het professionaliseren en het integreren van de verschillende activiteiten en de verschillende groepen medewerkers. Hoewel de stichting met de inkomsten uit het leerwerk- en het productiebedrijf de overheadkosten dekt en de financiële bijdragen van particulieren en bedrijven aan het Museum De Delft direct en indirect inzet voor de bouw van het schip, volstaat dit enkel om het schip in aanbouw te conserveren. Bovendien toonde onderzoek aan dat de bouw van een varend schip op volledig traditionele en ambachtelijke wijze en het in de vaart houden van een dergelijk schip vele miljoenen zou kosten; een budget dat niet haalbaar was nu de belangstelling én de steun van sponsoren omwille van de stokkende bouwvoortgang ernstig was teruggelopen. Het was tijd voor een bijgesteld, realistischer en haalbaar doel met een duidelijk budget en tijdsplanning: de realisatie van een historisch-maritieme belevingswereld op de kade. De financiering zal bestaan uit een combinatie van geldstromen: financiële steun van fondsen op het gebied van cultuur, historie en het sociale domein, sponsoring door ondernemers en bijdragen van particulieren (Vrienden van De Delft, entreegelden, opbrengsten van activiteiten en acties).
De historisch-maritieme beleving “De Delft”
Onze ambitie voor 2020 is de realisatie van de historisch-maritieme belevingswereld voor jong en oud in combinatie met een permanente tentoonstelling over het linieschip De Delft en traditionele houten scheepsbouw en wisselende tentoonstellingen over diverse onderwerpen en tijdsperioden.
De Delft 2020 wordt geen varend schip, maar een belevingswereld op de kade. Gebouwd door oude ambachten (beeldsnijden, blokken maken, touwslaan) te combineren met moderne technieken (3D-printen van een deel van het schip, bijvoorbeeld het hekwerk). Het wordt een attractie gebaseerd op de maritieme geschiedenis, waar door middel van educatieve programma’s (Kruitloper) en re-enacting (Equipage) het verleden levend en beleefbaar wordt gemaakt. En dit samen met digitale en interactieve vormen van historisch-maritieme beleving als virtual reality (beleef het verleden alsof je er bij was) en gamen (zelf virtueel De Delft bouwen). Een attractie die ook bestaat uit een fysieke belevingswereld: activiteiten – al dan niet in spelvorm – die een fysieke inspanning vragen (klimmen, abseilen, hijsen e.d.).
Op deze manier wordt de maritieme historie van Rotterdam en van Nederland bewaard en toegankelijk gemaakt voor alle bezoekers.
Meer informatie www.dedelft.nl

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X