‘The Voice Of Europe’ Over Het Vak Van Havenmeester

Wel eens in Oostende geweest en direct stuurboord uit de eerste jachthaven binnengelopen? Dan moet u wel havenmeester Robert Vanhoorn zijn tegengekomen. Robert (Roobèr) behoort tot een type havenmeester, die z’n persoonlijk stempel drukt op de sfeer van de passantenhaven. Hij laat zich noch door de boot, noch door de houding van zijn gasten op geen enkele wijze imponeren, en wijst iedere schipper met humor z’n plek. Voor Robert is iedere passant gelijk. Wie niet gehoorzaamt, zal daar spijt van krijgen. Want de hele haven luistert graag mee met de teksten van Robert, die zelden een komische noot zullen missen. En de bootjes moet wel zo liggen, zoals ‘de haven bedoeld is’. Robert (“Ik word ook wel de Voice of Europe” genoemd) heeft een stem, die ‘s morgens om acht uur over de hele haven schalt om te informeren of z’n ‘jongens en meisjes, die dag soms weer zouden willen gaan varen’. Hij ziet de sfeer op het water veranderen, en heeft het niet zo op schippers, die een boot als statussymbool hebben, maar er niet mee kunnen varen. De nadrukkelijke aanwezigheid van Robert is onlosmakelijk verbonden aan een ligplaats bij de Royal Yacht Club Oostende en een attractie op zich. Op de voorpagina van de club vindt u deze sfeervolle Robèr-impressie.