Promotie Binnenvaart Vlaanderen

België

Beschrijving

Vlaanderen (B): De infrastructuur van de Vlaamse waterwegen is vrij eenvoudig. Ze zijn onderverdeeld in vijf klassen volgens de maximum toegelaten tonnenmaat, en in een aantal gebieden die onder de bevoegdheid vallen van een waterwegbeheerder.

Locatie

Betreft niet de exacte locatie op kaart