Vissersboten worden maaiboten op de Randsmeren, IJmeer en Markermeer

Randmeren, Lelystad – De waterplanten in de randmeren worden als proef twee keer per vaarseizoen gemaaid. Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren is de proef begonnen, omdat de wildgroei aan planten overlast veroorzaakt voor de recreatievaart. Het gaat vooral om fonteinkruid, dat dicht op elkaar groeit. Waarschijnlijk is de oorzaak van de explosieve plantengroei een combinatie van warm weer vroeg in het jaar en helder water.

Omliggende gemeenten betalen mee aan de proef en ook de provincie heeft geld vrijgemaakt voor de pilot. Een aantal vissers heeft hun boot omgebouwd tot maaiboot en zij worden door de provincie ingehuurd om de enorme hoeveelheden groen boven water te halen.

Op de website van Gastvrije Randmeren is te zien op welke plekken al gemaaid is. De coöperatie verwacht eind juli klaar te zijn met maaien.

Op 1 juli 2019 start ook het maaien van een fors areaal waterplanten op het IJmeer en Markermeer. Watersporters en watersportbedrijven ondervinden veel last van de waterplanten. HISWA Vereniging, ondernemersorganisatie van de jachtbouw en watersport, is blij dat dit seizoen het maaien geregeld is.

Samen met het Watersportverbond richtte HISWA een stichting op die het maaien coördineert en regelt: de Stichting Maaien Waterplanten IJmeer Markermeer. Dit als onderdeel van een meerjarige aanpak van de waterplantenproblematiek in een samenwerkingsverband van gemeenten, provincies en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze stichting gaf de opdracht aan de partij die het daadwerkelijke maaien en afvoeren gaat doen.”Om het vaargebied aantrekkelijk te houden, is het van belang dat er tijdig en voldoende gemaaid wordt”, zegt Gerdina Krijger, regiomanager Midden-Nederland van HISWA Vereniging.

Corridor bij Pampus
Door een kleine wijziging in de vergunning wordt er ook onder het eiland Pampus gemaaid. Hierdoor ontstaat een fraaie corridor voor diepstekende kajuit- en wedstrijdjachten. Om de jachthavens goed te informeren over de voortgang van de maaiwerkzaamheden stuurt de stichting dagelijks per Whatsapp een update over de voortgang. Jachthavens kunnen vervolgens hun ligplaatshouders optimaal informeren over de gemaaide gebieden.

Gemeente Amsterdam betaalt niet mee
“We zijn op de goede weg”, vervolgt Krijger. Vanuit HISWA blijft zij inzetten op een verruiming van de vergunning, zodat er in de toekomst meer gemaaid kan worden. Ook hoopt zij dat de gemeente Amsterdam als enig niet-betalende gemeente met geld over de brug komt. Ook die gemeente heeft een groot belang bij een bevaarbaar IJmeer en Markermeer. (Omroep Flevoland, persbericht HISWA vereniging, Gastvrije Randmeren)

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X