Informatie voor de watersporter

Voorzieningenrechter stelt Rederij Eureka in het gelijk tegen de gemeente Deventer inzake gebruik aanlegplaats 'De Worp' zonder geboden alternatief

PERSBERICHT
Deventer – Donderdag 11 april heeft de voorzieningenrechter in Zwolle het verzoek aan de gemeente Deventer van Rederij Eureka om een alternatief te bieden voor de aanlegplaats ‘De Worp’ toegewezen en het besluit van de gemeente om de rederij een dwangsom op te leggen voor het gebruik van ‘De Worp’ geschorst.
In mei 2011 heeft de raad van de gemeente Deventer het bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Rivier’ vastgesteld. De raad stelt zich daarbij op het standpunt dat de ligplaats van Rederij Eureka BV aan De Worp dient te worden verplaatst. Het belang van de rederij zou moeten wijken voor het belang van een onbelemmerd uitzicht tussen de beide IJsseloevers. Rederij Eureka heeft tegen het raadsbesluit beroep ingesteld bij de Raad van State.
Eind vorig jaar heeft de Afdeling Rechtspraak de rederij weliswaar in het gelijk gesteld en het bestreden raadsbesluit vernietigd voor zover het betreft het plandeel voor de locatie aan De Worp. Echter wordt verder bepaald “dat de rechtsgevolgen van dat besluit in zoverre geheel in stand blijven”. Daarbij ging de afdeling ervan uit dat de Voorhaven als alternatieve ligplaats voor de schepen van Rederij Eureka zou kunnen dienen en dat een aanvaardbare alternatieve locatie voor het in- en ontschepen van passagiers ingericht zou worden.
Sedert deze uitspraak en ook reeds lang daarvoor is de rederij in gesprek met de gemeente over de te realiseren alternatieve ligplaatsen. Helaas is er nog geen sprake van de beschikbaarheid van toereikende alternatieven.
Hoewel de alternatieven nog niet toereikend zijn heeft de gemeente Rederij Eureka toch gelast het gebruik van de ligplaats aan De Worp te staken op straffe van een dwangsom. De rederij heeft bezwaar tegen deze beslissing gemaakt. Niet alleen omdat de situatie op de alternatieve locaties nog niet op orde is, maar ook omdat ze vreest nergens meer naar toe te kunnen als de steiger verplaatst wordt naar de stadszijde en de daarvoor benodigde wijziging van het bestemmingsplan door andere belanghebbenden aangevochten wordt. De ligplaats aan De Worp is dan weg.
De gemeente bleek niet bereid de werking van haar besluit op te schorten tot op het bezwaar beslist zou zijn. Voor de rederij bleef als enige mogelijkheid over de kwestie aan de voorzieningenrechter te Zwolle voor te leggen.
De uitspraak
Donderdag 11 april was de zitting in Zwolle en gisteren 18 april ontvingen wij de uitspraak. De voorzieningenrechter wijst ons verzoek om een voorlopige voorziening te treffen toe en schorst het besluit van de gemeente. De rechter is met ons van mening dat het niet redelijk is om de rederij te gelasten te vertrekken terwijl de alternatieve locaties nog niet op orde zijn. De rechter neemt daarbij ook in aanmerking dat de rederij al decennia aanwezig is en niet valt in te zien waarom dit alles nu zo onder deze druk moet. Vanzelfsprekend blijven we in gesprek met de gemeente over de inrichting van de alternatieve locaties en wanneer we daar definitief naar toe kunnen. Het is echter beter om dit soort gesprekken te voeren zonder dat dit onder de druk van een dwangsom geschiedt.
Munitieonderzoek
Zoals eerder gemeld is de rederij steeds bereid zich flexibel op te stellen. Momenteel is het ponton met afmeerpalen aan De Worp verwijderd ten behoeve van het munitie onderzoek en eventuele bommenruiming. Deze werkzaamheden zullen binnen afzienbare tijd afgerond zijn. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat we daarna weer onze ligplaats aan De Worp zullen innemen.
Dagtochten programma
Natuurlijk blijft het gedoe rond de aanlegplaats van de rederij niet zonder gevolgen voor de passagiers. De dagtochtenfolder wordt momenteel gedrukt, waarbij we er voorlopig van uit zijn gegaan dat het in- en ontschepen dit seizoen nog aan De Worp plaats heeft. Zou dit onverhoopt wijzigen in een ligplaats aan de stadszijde, dan zullen we dit vermelden op onze reserveringswebsite www.dagvaartochten.nl. Ons programma voor de komende zomer is daarop al gepubliceerd.
Meer informatie Rederij Eureka  en  www.dagvaartochten.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht