Informatie voor de watersporter

Waterfront Hoorn: 'Plannen Rijkswaterstaat vormen bedreiging watersportstad Hoorn en maken van Hoornse Hop 'Hoorns Moeras''

PERSBERICHT
Hoorn – In het kader van Natura 2000 voert Rijkswaterstaat op dit moment ter hoogte van Warder (gemeente Zeevang) een proef uit met een zogenaamd ‘luwtescherm’. Met een 2 km lange metalen damwand in het Markermeer wil Rijkswaterstaat onderzoeken of de waterkwaliteit dusdanig zal verbeteren dat er meer waterplanten zullen gaan groeien. Mocht deze proef slagen, dan wordt er een 10 km lange damwand geslagen van Warder naar Wijdeness. Hierdoor wordt het Hoornse Hop afgesloten en zal slechts bereikbaar zijn via twee smalle doorgangen. Ook zal er achter de luwtedam een moerasachtig gebied ontstaan.
Door deze verzanding van het gebied is er minder vaarruimte voor de vele watersporters. Doordat de damwand moeilijk zichtbaar is voor niet geoefende watersporters, bestaat er ook een groot veiligheidsrisico. Het samenwerkingsverband ‘Waterfront Hoorn’ is tegenstander van deze proefneming, aangezien dit een groot negatief effect zal hebben op de watersport, economie en leefbaarheid van Hoorn en haar omgeving. Op termijn zal hierdoor de typerende Hoornse bruine historische vloot verdwijnen, gevolgd door de economisch belangrijke witte vloot met cruiseschepen.
Onduidelijke motieven Rijkswaterstaat
De motieven die zijn aangevoerd om de praktijkproef uit te voeren zijn onvoldoende onderbouwd en niet gebaseerd op actuele gegevens. Watersporters hebben nu al last van de overmatige aantallen Fonteinkruid en Kranswieren. Ook worden de inheemse Driehoeksmosselen een steeds groter probleem, hoewel door de aanwezigheid van deze mossel het duidelijk is dat de waterkwaliteit prima in orde is.
Bouwplannen gemeente Almere
Met name de plek is omstreden, aangezien er natuurcompensatie nodig is door de beoogde woningbouw van de gemeente Almere in de Markerwaard. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om de bestaande natuureilanden bij de Houtribdijk uit te breiden, waardoor hetzelfde effect zal worden bereikt. Ook zijn er mogelijkheden van natuureilanden – met recreatief medegebruik – langs de IJsselmeerdijk ten westen van het Hoornse Hop. De beoogde damwand komt in haar verlengde vorm net op de grens van de provincie Flevoland en de Noord-Hollandse gemeente Hoorn te liggen.
Stichting Waterfront Hoorn i.o.
Verontruste Horinezen en West-Friezen werken samen om deze negatieve ontwikkeling te keren. Waterfront dient ter bevordering van waterrecreatie in en rond Hoorn en het Hoornse Hop.
Meer informatie www.waterfronthoorn.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht