Informatie voor de watersporter

Eenmalig elektronisch melden van reis Vlaanderen – Nederland sinds 15 februari 2023 mogelijk.

Vaar je vanuit Nederland naar Vlaanderen of omgekeerd? Dan hoef je vanaf 15 februari deze reis maar eenmalig aan te melden. Nogmaals elektronisch “heraanmelden” bij de grens is dan niet meer nodig. Deze administratieve vereenvoudiging is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse Waterwegbeheerders en Rijkswaterstaat. Vanaf 15 februari 2023 worden de reis …

“Jetskiërs zijn losbollen op het water…”

“Het is niet juist om een groep mensen als ‘losbollen’ te beschrijven, omdat dit een stereotyperende en veralgemeende uitspraak is. Het is belangrijk om rekening te houden met de verschillende achtergronden en persoonlijkheden van mensen, inclusief jetskiërs, en niet te snel tot generalisaties te komen. Sommige jetskiërs kunnen zich niet aan de regels houden en …