Informatie voor de watersporter

’Geen obstakel in Markermeer’

WARDER – Een damwand van ongeveer 2 km lengte in het Markermeer, halverwege Warder en Edam. Daar zit Jan de Hollander uit Warder bepaald niet op te wachten.

De Hollander roept dan ook zijn dorpsgenoten op om actie te ondernemen richting de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Zeevang. Onlangs heeft Royal Haskoning namens Rijkswaterstaat een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwwerk. De damwand moet dienen als experiment voor een luwtestructuur in het Markermeer. Het project moet uitwijzen welke investering in natuurontwikkeling het kansrijkst is voor de aanleg van een robuust ecologisch en klimaatbestendig watersysteem in het Markermeer. Iedere belanghebbende kan tot uiterlijk 21 maart een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.  

De damwand begint op circa 100 meter uit de kust ter hoogte van IJsselmeerdijk 19 en loopt dan schuin weg richting Hoorn het Markermeer in, tot ongeveer de hoek van Warder op 2 km uit de dijk, meldt De Hollander. ,,De eerste kilometer zal de damwand ongeveer 40 cm boven het water uitsteken. En de laatste kilometer zal de hoogte ongeveer gelijk zijn met het waterniveau. Over de lengte van 2 km worden vier lichtbakens geplaatst.’’ (AlmereVandaag)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht