Onderstaand bericht is een persbericht, en is geplaatst zonder redactie.

Algemene Vergadering van EBI steunt vernieuwd leiderschapsteam en verwelkomt twee nieuwe steunende leden

Brussel, 8 juni 2021 – Tijdens de tweede Algemene Vergadering van het jaar, hebben de leden van de European Boating Industry gestemd over de nieuwe Raad. Samen met vier leden zullen Jean-Pierre Goudant als voorzitter, Carlos Sanlorenzo als vice-voorzitter en penningmeester, en Anne-Marie Bouweraerts als vice-voorzitter de vereniging de komende twee jaar leiden.

Twee nieuwe steunende leden werden verwelkomd – International Boat Industry en de Marine Innovation Association uit Israël – waarmee het netwerk van EBI in de industrie verder werd uitgebreid.

Tijdens de Algemene Vergadering, die online plaatsvond, werd de succesvolle vooruitgang besproken die in de eerste helft van 2021 is geboekt, toen de EU-instellingen hun activiteiten opvoerden ter voorbereiding op het herstel van de Covid-19 en het zomerseizoen. Het EBI heeft zijn contacten met de instellingen en ambtenaren verder uitgebreid, en zag dat veel van zijn input werd overgenomen. Met name publiceerde de Europese Commissie in mei haar 2021 Blue Economy Report, met inbegrip van EBI’s studie over de gevolgen van Covid voor de pleziervaart, en een nieuwe strategie voor de duurzame blauwe economie. Een ander beleidsterrein waarop EBI actief was, is het tariefgeschil tussen de EU en de VS. EBI onderhield en onderhoudt nauwe contacten met haar Amerikaanse en internationale partners en de Europese Commissie om op te roepen tot opheffing van de tarieven. Dit heeft geleid tot de opschorting van de tariefverhoging van 1 juni en het begin van de onderhandelingen tussen de EU en de VS. Andere beleidsterreinen zijn het toerismebeleid, afgedankte boten, Brexit, btw-tarieven, de Europese Green Deal en, niet onbelangrijk, de lopende herziening van de recreatie-richtlijn.

Nieuwe Raad en EBI-leiding
Tijdens de Algemene Vergadering werden ook de verkiezingen gehouden voor de nieuwe EBI-leiding. De nieuwe Raad is gegroeid, is dynamischer geworden en heeft een nieuw invloedrijk leiderschap gekozen, dat klaar is om EBI de komende twee jaar te leiden. De Raad vertegenwoordigt de breedte en het bereik van de pleziervaartindustrie. Deze periode zal steeds belangrijker worden naarmate het herstel van Covid-19 vordert, een periode van verschillende cruciale beleidsinitiatieven op de agenda van de EU komt te staan en zich nieuwe kansen voor economische ontwikkeling van de sector ontwikkelen.De nieuwe Raad en het EBI-leiderschap die unaniem door de Algemene Vergadering worden gesteund, zijn de volgende:
Voorzitter: Jean-Pierre Goudant, vertegenwoordiger van FIN
Vice-voorzitter en penningmeester: Carlos Sanlorenzo namens ANEN
Vice-voorzitter: Anne-Marie Bouweraerts namens Nautibel
Piero Formenti namens Confindustria Nautica
Jurij Korenc namens SMIA
Robert Marx namens BVWW
Christopher Scott vertegenwoordigt Polboat

Nieuwe steunende leden
De Algemene Vergadering heeft ook unaniem de kandidatuur van twee nieuwe ondersteunende leden goedgekeurd: International Boat Industry (IBI) en de Israel Marine Innovation Association (MIA). Steunende leden profiteren van het uitgebreide netwerk van EBI, ondersteunen haar rol als representatief orgaan van de Europese industrie en nemen deel aan haar activiteiten. Zij krijgen ook toegang tot een brede basis van deskundigheid en steun voor hun eigen activiteiten.

IBI is al meer dan 50 jaar de nummer één bron voor de mondiale pleziervaartindustrie. Op dit moment wordt het tijdschrift ontvangen door meer dan 16.000 professionals uit de sector in 131 landen, en IBI wordt beschouwd als het essentiële internationale medium voor communicatie met bootbouwers en fabrikanten van uitrusting, distributeurs en dealers.

De MIA vertegenwoordigt de Israëlische maritieme industrie als geheel en brengt tientallen jaren maritieme ervaring samen met de Israëlische cultuur van baanbrekende technologieën en innovatie. De Israëlische MIA brengt innovatieve bedrijven, leden van de industrie en gemeentelijke ontwikkelaars met elkaar in contact om de toekomst van de Israëlische en wereldwijde maritieme industrie vorm te geven.
Na de Algemene Vergadering zei EBI-voorzitter Jean-Pierre Goudant: “Wij zijn erg trots op het werk van het EBI en het groeiende belang ervan op EU-niveau als geloofwaardige en betrouwbare belanghebbende. Wij zijn ook zeer verheugd twee nieuwe steunende leden te mogen verwelkomen, die beide EBI internationale en bedrijfsgerichte perspectieven bieden op de wijze waarop de sector verder kan groeien. Ik ben er trots op dat mij wordt toevertrouwd om EBI nog eens twee jaar te leiden als voorzitter van EBI, en ik kijk uit naar de samenwerking met de zittende en nieuwe leden van de Raad. Ik wil graag onze collega Piotr Jasionowski bedanken, die na 10 jaar hard werken de EBI-Raad verlaat. Zijn onschatbare rol bij de opbouw van de vereniging heeft EBI gebracht waar het nu is, en ik ben er zeker van dat de nieuwe Raad zijn werk zal voortzetten”.

Na de goedkeuring als ondersteunend lid van EBI zei Nick Hopkinson, directeur van IBI’s uitgeverij: “Wij zijn zeer verheugd dat wij als lid van EBI zijn aanvaard, naast onze volledige of geassocieerde lidmaatschappen van onze nationale vereniging British Marine, de International Council of Marine Industry Associations, de US National Marine Manufacturers Association en de International Federation of Boat Show Organisers. Onze aanvraag om lid te worden van EBI was gebaseerd op onze wens om ook deel uit te maken van een Europees gerichte organisatie die zich inzet voor de bevordering van de bootindustrie in een tijd waarin het Verenigd Koninkrijk de ongelukkige stap heeft genomen om de Europese Unie te verlaten”.

Bij de aanvaarding als ondersteunend lid van EBI, zei Idan Cohen van de MIA: “We zijn er trots op om ons als ondersteunend lid bij de European Boating Industry aan te sluiten en een belangrijk kanaal te openen voor het brengen van digitale transformatie naar de recreatieve botenindustrie. Israël maakt deel uit van het Europese ecosysteem voor pleziervaartuigen, en onze leden zijn er sterk bij betrokken. Samen met EBI hopen we de noodzakelijke fundamenten te leggen voor de industrie om communicatie en diensten te ontwikkelen die aansluiten bij de huidige verwachtingen van de klant en het potentieel van de pleziervaartsector naar voren te brengen om een mainstream, duurzame en veilige vrijetijds- en reisactiviteit te worden. Met dit partnerschap willen we de deur openen voor veel nieuwe diensten en de natuurlijke groei van de sector versterken.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *