Nieuwe wetgeving pleziervaart België

Sinds september 2019 wordt de nieuwe wetgeving pleziervaart stapsgewijs uitgerold. Deze vernieuwing zet in op vereenvoudiging, modernisering en verhoging van de veiligheid. Ze kwam tot stand na een lange overlegperiode via het Federaal Overlegplatform Pleziervaart, aangevuld met een brede online bevraging van de sector. In samenspraak met gebruikers, dienstverleners en belanghebbenden werden knelpunten geïdentificeerd en aangepakt.
Watertrends.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *