Informatie voor de watersporter

Vaarweginformatie: te mooi om altijd waar te zijn?

Ik hoor er nooit iemand over. Ben ik de enige? Het overkomt me regelmatig dat ik voor mogelijke stremmingen ‘nogal lekker gemakkelijk’ wordt doorverwezen naar www.vaarweginformatie.nl (‘Co-financed by the European Union‘…), maar ik daar de gezochte informatie helemaal niet kan vinden. Zodat ik de Rijkswaterstaat-pagina na een minuten durende informatiestrijd dan maar weer wegklik. Dat geeft irritatie. Terwijl je niet precies weet, of dit ongenoegen nu te wijten is aan je eigen klunzigheid, of aan het ambitieuze concept in combinatie met te weinig zorg. U begrijpt, dat we voor het laatste gaan!

Vooropgesteld dat Rijkswaterstaat op indrukwekkende wijze de verbluffende hoeveelheid data, die de rijksoverheid heeft van al het Nederlandse water en de waterstanden online beschikbaar heeft gesteld. Dat begint voor het merendeel hier. Terwijl alle verschillende afdelingen (en onderafdelingen) van deze unieke organisatie in het verleden zelfstandig het internet bestormden, is hier nu beetje bij beetje lijn in gebracht. Met succes.

Maar dit wil niet zeggen dat de hele klus volmaakt geklaard is. Want die Vaarweginformatie is een weerbarstige site voor watersporters die er niet elke dag op kijken. Waarschijnlijk omdat de site de pretentie heeft dat ‘alles’ er op staat. En daarvan ga je dus ook uit bij actuele situaties en stremmingen, terwijl dit op zo’n moment (nog) helemaal niet het geval hoeft te zijn. En je dus ook niet kán vinden, wat je zoekt. Dat dit niet altijd aan jouw persoonlijke zoekkracht hoeft te liggen, is ook wel weer voor te stellen, want we lezen: ‘De Waterkamer bij Rijkswaterstaat verzorgt en toetst deze actuele berichtgeving in Nederland. De informatie is dagelijks, 365 dagen per jaar, direct beschikbaar. Op jaarbasis gaat het om ongeveer 17.000 berichten…’ Ai, 17.000 berichten, 48 per dag om te toetsen!

Dus alle begrip. Maar alleen inlevingsvermogen helpt ons niet aan een betere ervaring. Soms zijn de berichten te cryptisch en weet je na het lezen nog niet, waar je aan toe bent. Neem deze (ja, de berichtnummers op de RWS-site zijn clickable): 2016.11078.0 – Vecht; beperkingen – Ivm werkzaamheden geldt het volgende: – Beperkte service Vechtbrug, Muiden· maandag 24 oktober 2016 t/m vrijdag 10 februari 2017 -(E-mail Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 15-09-2016). Daarmee moet je het dan doen. Goed, een gewaarschuwd schipper telt voor twee: er staat ‘beperkte service’, maar wat betekent dat? Moet-ie voor het antwoord nu eerst nog op zoek naar het emailadres van Waternet om er achter te komen wanneer hij de brug nu wel of niet kan passeren? Of is de bron soms een emailtje van het waterschap Waternet?

Er is onder een apart kopje ‘Factsheets‘ ook een zogenaamd factsheet over werkzaamheden bij de Stevinsluizen‘ bij Den Oever. Ik lees: de stremming van het Stevincomplex duurt van maandag 5 september 2016 tot en met zondag 16 oktober 2016. Maar als ik zoek in ‘berichten per gebied’ (Noord-Holland) vind ik er in het weekend van 17 september niets over. Noch op het kaartje (geen driehoek met uitroepteken op het complex), noch op de lijst. Alleen sinds 19 september een bericht over de Noorderhaven. Hoe zit dat?

Soms lijkt de getoonde informatie mij achterhaald, onzinnig (hieronder ‘Ivm overige‘??) en ook nog verdwaald: Wie het kaartje van Noord-Holland opvraagt, zag op 19 september jl. tot zijn verbazing een waarschuwingsdriehoekje tussen Amersfoort en Apeldoorn. De bijbehorende tekst luidt: 2016.07719.0 – Algemeen Nederland; beperkte service – Ivm overige geldt het volgende: – Beperkte service bruggen gemeente Amsterdam· donderdag 30 juni 2016 tot nader bericht. Ivm te verwachten extreem hoge temperaturen mogelijk geen bediening. (E-mail Waternet , Gem. Amsterdam , 30-06-2016).

Wie op de zoekpagina ‘actuele berichtgeving’ een bepaalde route, brug of sluis zoekt, kan tot tweemaal toe een land en een gebied kiezen. Mogelijk van belang voor de internationale binnenvaart, maar voor de watersporter op weg naar z’n winterstalling, die z’n route of brug wil checken, werpt dit wel onnodige vragen op. Daaronder kun je ook nog een veertig-tal opties aanvinken, waarop je de vaarweg wilt ‘ondervragen’. Deze opties variëren van ‘Ontmoeten verboden’ (..) tot ‘Valse echo’s’ en ‘Mededelingen’. En over dubbel gesproken: op www.vaarweginformatie.nl staan de tabjes ‘actuele berichtgeving’ en ook nog eens ‘vaarweginformatie’. Dat leidt tot doolhof-denken: waar moet je nu wezen? Het zal allemaal een reden hebben, maar in mijn familie placht men te zeggen, dat overdaad schaadt.

Kortom, misschien is www.vaarweginformatie.nl bij aanvang wel te mooi opgezet. In elk geval voor de waterrecreant, voor wie een filter onder deze overvolle bak met data meer helderheid zou kunnen verschaffen. Of misschien zijn er gewoon wel veel te veel berichten om deze sowieso nog zinnig en op orde te kunnen houden. Hou mij te goede: na bovenstaande voorbeelden acht ik de kans klein, maar ben ik inderdaad toch de enige, die deze site zo beleeft?

Met vriendelijke groet,

Bert Kuijpers,
schipper van Nauticlink

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht