Varen op de Rijn en de cursus Rijn Sport Patent voor de recreatievaart 2014 van Vaarschool SAW

PERSBERICHT
Malden – Het Rijn Sport Patent is voor het bevaren van de Rijn in Duitsland verplicht voor jachten van 15 tot 25 meter. Hier geldt een speciaal examen voor. Het te behalen Patent geldt uitsluitend voor dát deel van de Rijn, waarvoor men examen doet en moet vier keer zijn bevaren (onder leiding van een erkende opleider) in zowel de opvaart als de afvaart, om aan het examen te mogen deelnemen.
Voor de recreatievaart met schepen groter dan 15 meter wordt in Nederland het Klein Vaarbewijs I gevraagd en voor de vaart op de ruime wateren het Klein Vaarbewijs II. Op basis van de internationale afspraken wordt voor de vaart op de Rijn buiten Nederland ook nog het Rijn Sport Patent verlangd voor deze schepen.
Nederlandse cursus
De Nederlandse cursus voor het Rijn Sport Patent met aansluitend een Nederlands examen is in 2003 ontwikkeld door de: KNMC, de S.A.W. en het STC. Tot dan was het alleen mogelijk in Duitsland een cursus te volgen en examen te doen.
De Rijn wordt onder meer veel bevaren als onderdeel van het onder recreatieschippers populaire ‘rondje Maas-Moezel-Rijn’. Het betreft een tocht deels door Noord Frankrijk, waarbij men via de Moezel en de Duitse Rijn weer terug naar Nederland vaart. De cursus Rijn Sport Patent deel 1 sluit hierbij aan.
Het is ons gelukt om het opleidingsschip van de rederij, waarop we in 2003 de eerste cursus gegeven hebben te charteren. De Patria is een eenvoudig, maar gezellig schip. Kortom een schip dat prima geschikt is voor het doel waarvoor wij het nodig hebben.
Zij varen in hoofdzaak op de Moezel, maar op onderstaande data is het schip voor ons beschikbaar.
Cursus deel 1 Traject Spijk-Ober-Lahnstein 2014
De vier verplichte vaartochten vertrekken vanuit Nijmegen en duren steeds van vrijdag tot en met zondag en vinden plaats op onderstaande data:
Weekend 1 vrijdag 24-10 t/m 26-10-2014 Weekend 3 vrijdag 14-11 t/m 16-11-2014
Weekend 2 zaterdag 08-11 t/m 10-11-2014 Weekend 4 vrijdag 12-12 t/m 14-12-2014.
De cursisten werken onderweg in twee groepen: één groep krijgt les op het bovendek om plaatselijke bekendheid op te doen en de andere groep werkt in de lounge aan het theoriegedeelte onder leiding van ervaren docenten. Beide groepen wisselen elkaar daarbij geregeld af. Dat deze aanpak werkt, is inmiddels bewezen
Plaatselijke bekendheid
Het begrip ‘Plaatselijke bekendheid’ wordt door de Duitse autoriteiten belangrijk gevonden. Wie op wil voor het Rijn Sport Patent moet daarom tijdens het mondelinge examen de ligging van bruggen, plaatsen, havens en zijrivieren kunnen aangeven. De nadruk zal echter liggen op praktische nautische zaken, zoals vaarregels, waar vaar je veilig en waarom, hoe gedraag je je tegenover je medevaarweggebruikers, enz.
De theorielessen bestaan o.a. uit het opfrissen van de reeds bekende regels en het verduidelijken van het praktijkbeeld. Doordat met een groot passagiersschip wordt gevaren, krijgt de cursist onderweg zowel tijdens het praktijk- als tijdens het theoriegedeelte de gelegenheid om eens door de ogen van de beroepsvaart te kijken.
Wie kan deelnemen?
De cursus voor het Rijn Sport Patent staat open voor iedereen. Maar om aan het afsluitende examen Rijn Sport Patent te kunnen deelnemen, dient de kandidaat in het bezit te zijn van het Klein Vaarbewijs 2. Of als U de Belgische nationaliteit bezit het beperkte of algemene stuurbrevet. Als men tijdens de cursus nog niet in het bezit is van vaarbewijs 2 kan dit tot maximaal één jaar na afloop van de cursus nog worden behaald om alsnog examen te doen voor het Rijn Sport Patent.
Kleinere schepen
De S.A.W. mikt met de cursus overigens niet uitsluitend op eigenaren van schepen van meer dan 15 meter. Ook voor wie met een kleiner schip de Duitse Rijn bevaart, is het aan te bevelen vooraf enige ervaring op te doen. Voor deze recreatieschippers biedt de S.A.W. de mogelijkheid om één of meerdere weekenden als passagier mee te varen.
Partners van cursisten
Ook nu weer bieden wij de mogelijkheid om uw echtgeno(o)t(e) of partner tegen een gereduceerde prijs aan de cursus en het aansluitende examen te laten deelnemen
Partner/passagier
Ook aan partners van cursisten wordt de mogelijkheid om als toehoorder/ passagier een of meerder vaartochten tegen een gereduceerd tarief mee te varen.
Inschrijven of informatie
Wij moeten de rederij tijdig (nog voor de vakanties) informeren of er voldoende cursisten zijn en de cursus kan doorgaan..
Dus als u belangstelling heeft om aan de cursus deel te nemen of als passagier mee te varen is het zaak om spoedig te reageren. Wij zullen u dan de nodige informatie toezenden.
Deelnemers worden ingedeeld in volgorde van binnenkomst bij het secretariaat van S.A.W. Maximaal kunnen we 30 cursisten mee nemen.
Meer informatie www.vaarschoolsaw.nl