Informatie voor de watersporter

Watersportverbond ziet windmolenparken als mogelijke aantasting van de vaarbeleving

PERSBERICHT
Nieuwegein – Het Watersportverbond pleit in haar ingediende zienswijze op de structuurvisie ‘Windenergie op Land’ voor een behoud van het open karakter van het landschap. Het Watersportverbond vreest dat de komst van grootschalige windmolenparken het landschap en de vaarbeleving zullen aantasten.
In 2020 moet 14% van de totale energievoorziening duurzaam zijn. Omdat windenergie één van de belangrijkste duurzame energiebronnen is, zullen er in de toekomst grootschalige windmolenparken worden gebouwd. In de structuurvisie wijst het Rijk gebieden aan waarbinnen ruimte is voor grootschalige windenergie, zoals Noordoost Nederland, het IJsselmeergebied en Zuidwest Nederland. In deze regio’s liggen belangrijke watersportgebieden als de Zuidwestelijke Delta, het Markermeer en het IJsselmeer. De komst van de grootschalige windmolenparken zullen het landschap en de vaarbeleving echter schaden, zo vreest het Watersportverbond.  (Watersportverbond)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht