Bodem stadshaven Goes en jachthaven De Werf worden ‘schoon-gebaggerd’

Goes – De bodem van de stadshaven van Goes krijgt volgend jaar een schoonmaakbeurt. De voorbereidingen voor het schoonmaken beginnen in december. Begin volgend jaar start het baggeren. Naast de stadshaven krijgen ook jachthaven De Werf en een deel van het kanaal een schoonmaakbeurt. Door het baggeren verbetert de waterkwaliteit. De sliblaag op de bodem is onder meer verontreinigd door de activiteiten van de voormalige gasfabriek en het lozen van vuile stoffen.

Kubieke meters
De bagger wordt opgezogen en per schip afgevoerd naar een stortplek in Rotterdam. De gemeente denkt dat er ongeveer 12.000 kubieke meter bagger uit de havens komt. Omdat er niet-gesprongen explosieven op de bodem kunnen liggen, vinden de werkzaamheden onder beveiligde omstandigheden plaats. (Internetbode)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *