Informatie voor de watersporter

Watersportverbond verbetert financiële positie en Jan Berent Heukensfeldt Jansen is nieuwe voorzitter

Nieuwegein – Op 13 april 2013 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Watersportverbond plaatsgevonden. Tijdens deze ALV stemden de leden in met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden en werden oud-voorzitter Hugo Snoekc, oud-secretaris Peter Goosen en oud- topsporter Lobke Berkhout benoemd tot ereleden van het Watersportverbond.
In de vergadering kwam onder andere ook het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 aan de orde. Het Watersportverbond wil de komende jaren een nieuwe koers varen. Deze koers is op hoofdlijnen gepresenteerd aan de leden en zal de komende maanden in het land verder bediscussieerd worden. Het definitieve meerjarenbeleidsplan 2013-2016 zal in de Najaarsvergadering van 23 november 2013 vast worden gesteld.
Tijdens deze ALV zijn tevens de jaarrekening 2012, het jaarverslag 2012 en de begroting 2013 goedgekeurd. Het Watersportverbond heeft in 2012 haar financiële positie sterk verbeterd. Zo eindigt het Watersportverbond in 2012 met een resultaat van € 329.053 positief en was de stand van het Eigen Vermogen en de Liquiditeit per 31 december 2012 boven de € 1 miljoen.
Nieuwe bestuursleden
Voorzitter Hugo Snoekc nam tijdens de vergadering afscheid als voorzitter van het Watersportverbond. De heer Jan Berent Heukensfeldt Jansen neemt de komende 4 jaar de voorzittershamer over van Hugo Snoekc. Daarnaast hebben de leden besloten de heer Hans Gunsing als secretaris en de heer Peter de Jong als penningmeester te benoemen voor de komende 4 jaar. (Watersportverbond)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang wekelijks ons watersportnieuws-overzicht