Mega-investering 31 miljoen Zoutkamp

Mega-investering van 31 miljoen voor Zoutkamp

ZOUTKAMP – Met het besluit van het Waddenfonds, afgelopen vrijdag genomen, om 1,8 miljoen beschikbaar te stellen, is de mega-investering in Zoutkamp beklonken. In totaal 31 miljoen wordt de komende twee jaar een grootschalig investeringsprogramma van ruim € 31 miljoen uitgevoerd voor een nieuw gemaal, de restauratie van de monumentale Hunsingosluis en een groot aantal toeristische en recreatieve voorzieningen. Met het beschikbaar stellen van de laatste €1,8 miljoen door het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied van de drie waddenprovincies is de financiering nu helemaal rond. Waterschap Noorderzijlvest neemt met € 22 miljoen het grootste deel van de investering voor zijn rekening. De werkzaamheden van het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp starten midden volgend jaar. 

Lees verder op omroephethogeland.nl

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Flessenpost

Je wekelijkse watersport update

X