Camera bij Bergumermeer wegens stikstof telt aantal uren snelvaren tot 500 waarna verbod volgt

Leeuwarden – De provincie Fryslân gaat volgend jaar met een camera continu tellen hoeveel snelle boten rondvaren in het snelvaargebied op de Burgumer Mar. Zodra er vijfhonderd vaaruren zijn gemaakt, wordt het snelvaren direct gestopt.

Gedeputeerde Avine Fokkens wil met deze restrictie het tweede jaar van de snelvaarproef mogelijk maken. De provincie stond dit jaar voor het eerst weer snelvaren toe op het meer, als onderdeel van een tweejaarlijkse proef. Op 23 juli, na ruim een maand, oordeelde de rechter dat de proef per direct moest worden stopgezet. De gevolgen voor de natuur zouden onvoldoende helder zijn, en bovendien had de provincie ontheffing verleend op basis van de inmiddels ongeldig verklaarde Programmatische Aanpak Stikstof. (Leeuwarder Courant)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *