Ongenoegen onder watersportverenigingen doet voorzitter Watersportverbond per direct opstappen

Utrecht – Harry Wagemakers heeft besloten zijn voorzitterschap van het Watersportverbond per direct neer te leggen. Als reden geeft het bestuur van het verbond aan dat zij te weinig vertrouwen en draagvlak krijgt vanuit de aangesloten verenigingen. Daarnaast is het bestuur van mening dat er een voortdurend patroon van onvrede is bij een deel van de leden.

Vanaf maart zal er een interim-voorzitter aangesteld worden die “gericht aan de slag gaat met de krachtige vertaling van de visie, missie, essentie en rol van het Watersportverbond en de uitwerking hiervan met bestuursvorm, strategie en financieel perspectief. Omdat er tegelijk ook wijzigingen in de samenstelling van het bestuur aan de orde zijn, zorgt de interim-voorzitter ook dat het bestuur snel kwalitatief en kwantitatief op sterkte komt.”

De huidige voorzitter, Harry Wagemakers, legt het voorzitterschap van het Watersportverbond neer en stapt per direct uit het bestuur. Vice-voorzitter en secretaris, Jan Stelwagen, neemt, naast zijn huidige taken, tot aan de start van de interim-voorzitter tijdelijk waar en richt zich op de lopende zaken, de voorbereiding op de extra ALV en de communicatie met de Controleraad en de Benoemingscommissie.

Marieke Poulie (topsport) en Peter Burggraaff (wedstrijdsport) gaan gemotiveerd en gedreven door ingegeven door de actualiteit in hun portefeuilles. Frank van den Wall Bake gaat zich volledig toeleggen op de sponsorwerving. Peter van Arkel (belangenbehartiging en motorbootvaren) – die in november zijn collega-bestuursleden liet weten te vertrekken – en Peter de Jong (penningmeester) blijven de komende maanden actief op hun aandachtsgebieden om een adequate overdracht van hun portefeuilles te waarborgen. Zij nemen afscheid in de ALV van 18 mei 2020.

Stefan Koper (recreatie/boardsports en kano) stopt per direct. Ingegeven door de actualiteit bij NOC*NSF en het Watersportverbond, wordt de vorm van samenwerking met de HSA (bond voor golfsurfers) heroverwogen. (Watersportverbond, Zeilen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *